EULogo
(71) 322 60 08Rejestracja

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

.

KONSULTACJE MEDYCZNE:

– Konsultacja lekarska 150,00
– Wypisanie recepty poza terminem wizyty 50,00
– Wydanie zaświadczenie 50,00

BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

– Test wysiłkowy EKG na bieżni ruchomej 150,00
– Test spiroergometryczny 300,00
– 24 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera – rejestrator 3 kanałowy 150,00
– 24 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera – rejestrator 12 kanałowy 180,00
– 48 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera – rejestrator 3 kanałowy 180,00
– 24 – godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego 90,00
– EKG spoczynkowe z opisem na zlecenie lekarza centrum 50,00

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE I ECHOKARDIOGRAFICZNE

– USG serca z kolorowym Dopplerem 150,00
– USG z kolorowym Dopplerem – przepływy naczyń szyjnych 150,00
– USG z kolorowym Dopplerem – przepływy naczyń tętniczych kończyn dolnych 200,00
– USG z kolorowym Dopplerem – przepływy naczyń żylnych kończyn dolnych 150,00

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

– Karnet rehabilitacyjny miesięczny (2x w tygodniu 2x po 45min) 200,00
– Konsultacja kardiologiczna kontrolna dla pacjentów rehabilitowanych (okresowe dopuszczenie do rehabilitacji – obowiązkowe) 150,00

GABINET ZABIEGOWY

– Dożylne podanie leków lub płynów infuzyjnych na sali R po konsultacji 50,00
– Iniekcja podskórna, domięśniowa na zlecenie lekarza centrum 30,00
– Oznaczenie poziomu glukozy na zlecenie lekarza centrum 20,00
– Oznaczenie poziomu troponiny T na zlecenie lekarza centrum 50,00